fbpx

ขั้นตอนในการขายอสังหาริมทรัพย์

1. ติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อเราได้ทั้งทางโทรศัพท์ E-mail Line หรือ Facebook และแจ้งสถานที่ พร้อมทั้งรายละเอียดของห้องที่ท่านต้องการขาย

2. สำรวจเกี่ยวกับการซื้อ

เราจะให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์และตีราคาห้องของท่าน

3. ทำสัญญาฝากขายกับทางเรา

ในการฝากขาย ท่านจะต้องทำสัญญากับเรา หลังจากนั้นเราจะดูแลการขายให้ทุกขั้นตอน ท่านจึงไม่ต้องกังวลถึงปัญหาและความยุ่งยากต่าง ๆ

4. เริ่มการประกาศขาย

เราจะเริ่มประกาศขายผ่านเวปไซต์ใหญ่ๆ เช่น Suumo, At home, Kenbiya, Rakumachi รวมถึงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและยังมีโฆษณาไปยังคนไทยที่สนใจอีกด้วย

5. พาไปชมห้อง

เราจะพาผู้ที่สนใจซื้อที่ติดต่อมาไปชมสถานที่จริง

6. จัดเตรียมการทำสัญญา

เมื่อมีลูกค้าที่ประสงค์จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ของท่าน ทางเราจะจัดเตรียมการทำสัญญา รวมถึงเตรียมเรื่องเงื่อนไขต่างๆในสัญญาสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย

7. ทำสัญญาซื้อขาย

ในการทำสัญญาจะต้องทำทั้งสองฝ่าย คือผู้ซื้อและผู้ขาย โดยการทำสัญญาจะทำที่บริษัทของเรา โดยที่ผู้ซื้อจะต้องจ่ายค่าทำสัญญาให้ผู้ขาย ซึ่งการทำสัญญาจะเกิดขึ้นหลังจากแสดงความจำนงซื้อประมาณ 1สัปดาห์ –10วัน

8. เตรียมการส่งมอบ

จากขั้นตอนการทำสัญญาประมาณ 2-3 สัปดาห์ จะเป็นการชำระยอดทั้งหมดและมอบกุญแจ ก่อนจะถึงตอนนั้นให้ท่านเตรียมเอกสารสำคัญและกุญแจเอาไว้

9. ชำระยอดทั้งหมดและส่งมอบกุญแจ

เมื่อชำระยอดทั้งหมด เป็นอันเสร็จขั้นตอนการซื้อขาย หลังจากชำระเงินทั้งหมดแล้ว มอบกุญแจและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับห้อง เป็นอันจบขั้นตอน