ค่าใช้จ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ญี่ปุ่นมีค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ภาษีสำหรับอสังหาฯ ค่าดำเนินการต่างๆ