fbpx

ข้อมูลเกี่ยวกับภาษีในการซื้ออสังหาฯญี่ปุ่น

ชำระเมื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์
  • ภาษีจดทะเบียน

(ที่ดิน)2%ของราคาประเมินจากหน่วยงานของเขตที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่

(อาคาร)2%ของราคาประเมินจากหน่วยงานของเขตที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่

  • ภาษีซื้ออสังหาริมทรัพย์

(ที่ดิน)の3%ของครึ่งหนึ่งราคาประเมินจากหน่วยงานของเขตที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่

(อาคาร)3%ของครึ่งหนึ่งราคาประเมินจากหน่วยงานของเขตที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่

*กรณีผู้ถือครองซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นๆเพื่อพักอาศัยเอง สามารถลดภาษีได้

(เฉพาะอาคารเท่านั้น

  • ภาษีจดทะเบียน:2%ของราคาประเมินจากหน่วยงานของเขตที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่
    → 0.3%ของราคาประเมิน(สำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2020 )
  • ภาษีซื้ออสังหาริมทรัพย์ : สามารถลดภาษีได้ 4,200,000 – 12,000,000 JYP ขึ้นอยู่กับ ราคาประเมินตามเกณฑ์ของปีสร้าง
ชำระทุกปี
  • ภาษีที่ดินและโรงเรือน(ที่ดิน・อาคาร):จำนวนเงินที่ได้จากเกณฑ์การคำนวนภาษี×1.4%
  • ภาษีผังเมือง(ที่ดิน・อาคาร):จำนวนเงินที่ได้จากเกณฑ์การคำนวนภาษี×0.3%
  • (กรณีปล่อยเช่า) ภาษีเงินได้: 5%~45% ของกำไรที่ได้
ชำระเมื่อขายอสังหาริมทรัพย์
  • ภาษีขายอสังหาริมทรัพย์

-ขายหลังจากซื้อภายใน 5 ปี

-ขายหลังจากซื้อ5 ปีขึ้นไป

*กรณีไม่มีกำไรจากการขาย ไม่จำเป็นต้องต้องชำระภาษี