fbpx

ขั้นตอนในการซื้ออสังหาริมทรัพย์

1. ติดต่อสอบถาม

สามารถติดต่อเราได้ทาง E-mail Line หรือ Facebook โดยบอกความต้องการ สถานที่ที่ต้องการ งบประมาณ และห้องแบบที่ต้องการ ของท่าน

2. ส่งตัวอย่างห้องให้ชม

เราจะส่งเอกสารตัวอย่างห้องให้ท่าน ซึ่งในเอกสารจะระบุข้อมูลที่เกี่ยวกับห้องนั้นๆ นอกจากนี้เรายังมีแปลนห้อง รวมถึงรูปภาพห้อง ตึก และบริเวณใกล้เคียงให้ท่านอีกด้วย

3. ไปชมสถานที่จริง

เมื่อท่านมีห้องที่ชอบแล้ว เราสามารถพาไปดูห้องจริงพร้อมทั้งอธิบายสภาพแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการเดินทาง โดยที่ทางเราจะมีรถไปรับท่านที่สนามบินในวันที่เดินทางมาถึงประเทศญี่ปุ่น

4. ยื่นใบแจ้งความประสงค์ซิ้อ

หลังจากท่านพิจารณาและได้ห้องที่ต้องการซื้อแล้ว เราจะให้ท่านกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ซื้อ โดยในกรณีที่ท่านอาศัยอยู่ที่ญี่ปุ่นต้องใช้ Passport ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองตราประทับ แต่หากอยู่ไทยใช้ Passport และ หนังสือรับรองที่ออกโดย Notary

5. ทำสัญญา

โดยทั่วไป การทำสัญญาจะมีขึ้นหลังจากส่งใบแจ้งความประสงค์แล้ว 1 สัปดาห์ หรือ 10 วัน
ในการทำสัญญาจะต้องจ่ายเงินส่วนหนึ่งเป็นค่าทำสัญญาให้กับเจ้าของอสังหาฯนั้นๆ

6. ภาษีที่ต้องจ่ายตอนซื้อ และเอกสารที่ต้องเตรียม

เงินต่าง ๆที่ใช้ในการซื้อ ท่านสามารถส่งเข้ามาที่บริษัทได้โดยตรง และมีเอกสารที่ต้องเตรียมดังนี้ กรณีที่ผู้ซื้ออาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ต้องใช้ทะเบียนบ้าน เอกสารยืนยันตราประทับ และ เอกสารยืนยันตัวตนผู้ซื้อ(พาสปอร์ต, บัตรลงทะเบียนชาวต่างชาติ)แต่ในกรณีผู้ซื้อไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ใช้พาสปอร์ต และ หนังสือรับรองตัวตนและที่อยู่ ที่ออกโดยพนักงานทะเบียน (Notary)

7. ชำระเงินและโอนกรรมสิทธิ์

หลังจากทำสัญญา 2-3 สัปดาห์ จะนัดชำระยอดทั้งหมด รวมถึงภาษีผู้บริโภค เป็นอันจบขั้นตอนการซื้อ
ทางเราจะมอบกุญแจห้องให้ท่าน และจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้ โดยที่โฉนดจะส่งถึงท่านหลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 1 เดือน

【ซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นกัน】เปรียบเทียบเช่ากับซื้อ

【ซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นกัน】ซื้อแมนชั่นหรือบ้านดี?

【ซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นกัน】คนไทยกู้ซื้อบ้านได้ไหม