fbpx

ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องญี่ปุ่น

ค่าใช้จ่ายในการเช่าห้องพัก หรือบ้านในญี่ปุ่นจะแบ่งออกเป็น 2 อย่าง ได้แก่ ค่าแรกเข้า และ ค่าใช้จ่ายรายเดือน

  ค่าแรกเข้า คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่ายก่อนการเข้าพัก โดยปกติแล้วค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะอยู่ที่ประมาณ 4-5 เท่าของค่าเช่ารายเดือน โดยหลักๆจะประกอบไปด้วย

rental fee

ค่าใช้จ่าย รายละเอียด จำนวนเงินโดยประมาณ
ค่ามัดจำ เงินมัดจำ/เงินค่าประกันห้องให้กับเจ้าของห้อง โดยมากการเช่าห้องที่ประเทศไทยผู้เช่าจะได้เงินมัดจำคืนหลังจากย้ายออก แต่ที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนมากจะหักค่ามัดจำเป็นค่าทำความสะอาดตอนย้ายออกและค่าปรับปรุงห้องกรณีที่ห้องมีความเสียหาย ทำให้ผู้เช่าอาจไม่ได้เงินคืน แต่ถ้าหากหักค่าทำความสะอาดไปแล้วยังมีเงินเหลือทางที่พักก็จะคืนให้ ประมาณค่าเช่า 1-2 เดือน

* ทั้งนี้แตกต่างไปตามเงื่อนไขของเจ้าของห้อง และบางห้องพักเจ้าของก็ไม่เรียกเก็บเงินนี้

ค่าธรรมเนียมขอบคุณเจ้าของห้องพัก เงินที่ต้องจ่ายให้กับเจ้าของห้องพักและไม่ได้กลับคืน  เนื่องจากความต้องการเช่าห้องพักในญี่ปุ่นมีสูงกว่าจำนวนห้องพักที่มีอยู่ ทำให้เกิดการแข่งขันในการจองห้องพักสูง ดังนั้นเมื่อเจ้าของห้องอนุญาตให้เราเข้าพักห้องนี้แล้ว คนญี่ปุ่นจะให้เงินขอบคุณเจ้าของห้องพักเป็นธรรมเนียมปกติ ซึ่งจำนวนเงินค่าธรรมเนียมขอบคุณเจ้าของห้องนั้นเจ้าของห้องพักจะเป็นคนกำหนด ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นจำนวน 1-2 เท่าของค่าเช่ารายเดือน แต่บางห้องพักเจ้าของก็ไม่เรียกเก็บเงินนี้ ประมาณค่าเช่า 1-2 เดือน

* ทั้งนี้แตกต่างไปตามเงื่อนไขของเจ้าของห้อง และบางห้องพักเจ้าของก็ไม่เรียกเก็บเงินนี้

ค่าประกันภัย/ประกันอัคคีภัย การเช่าห้องที่ประเทศญี่ปุ่นจำเป็นต้องเข้าร่วมประกันภัย/อัคคีภัย/ภัยพิบัติ ด้วย ซึ่งราคาจะขึ้นอยู่กับประเภทและความคุ้มครองของแต่ละประกัน  (ประกันนี้ไม่ได้ครอบคลุมแค่เวลาเกิดภัยพิบัติเท่านั้น แต่จะครอบคลุมถึงทรัพย์สินของผู้เช่าด้วย) ประมาณ. 15,000 เยนเป็นต้นไป

* ขึ้นอยู่กับแพลนประกันภัยที่เจ้าของห้องกำหนด

ค่าบริษัทค้ำประกัน เงินที่จ่ายให้กับบริษัทค้ำประกัน เพื่อให้เป็นผู้ค้ำประกันให้กับเรา โดยเจ้าของห้อง/บริษัทที่ดูแลห้องจะเป็นผู้กำหนดว่าจะให้ใช้บริษัทค้ำประกันใด ซึ่งละบริษัทค้ำประกันจะมีกฎเกณฑ์และเงื่อนไขต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการประเมิน
ค่าเปลี่ยนกุญแจ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกุญแจเข้าห้องเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เช่าใหม่ เพื่อไม่ให้ผู้เช่าคนก่อนหน้าสามารถเข้าห้องมาได้ ประมาณ 13,000 เยนเป็นต้นไป

*บางห้องไม่บังคับผู้เช่าให้เปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เช่า

ค่าทำความสะอาดตอนย้ายออก ค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาดตอนย้ายออก เพื่อให้ผู้เช่าใหม่สามารถเข้าพักได้ทันที ประมาณ 15,000 เยนเป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดห้อง
ค่าเช่าห้องและค่าส่วนกลาง(เดือนแรก) บริษัทดูแลห้องจะคำนวณค่าเช่าเป็นจำนวนวันที่เข้าพักตามจริงมาให้ ในกรณีที่ไม่ได้เข้าพักเต็มเดือน ค่าเช่าและค่าส่วนกลางตามจริง
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บางห้องอาจมีค่าบริการอื่นๆต่างกันออกไป เช่น ซัพพอร์ตสำหรับผู้เข้าพักตลอด 24 ชม. ค่าดับกลิ่นห้อง ค่าฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแต่ละบริการ
ค่านายหน้า  ค่าบริการของบริษัทอสังหาฯตัวแทนที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้เช่าและบริษัทดูแลห้อง สำหรับลูกค้า LandHousing ไว้ใจในการบริการและประสบการณ์การดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยนและลูกค้าชาวไทยกว่าปีละ 200 ท่านได้เลย คิดเท่ากับค่าเช่า 1 เดือน + ภาษี 10%

*การเรียกเก็บค่าแรกเข้าจะแตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละห้องพัก*

  ค่าใช้จ่ายรายเดือน คือ ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระทุกเดือนในระหว่างสัญญาการเช่าห้อง

ค่าใช้จ่าย รายละเอียด จำนวนเงินโดยประมาณ
ค่าเช่าห้อง วิธีการชำระจะต่างไปตามที่ทางเจ้าของ/บริษัทที่ดูแลห้องกำหนด ค่าเช่า 1 เดือนชำระล่วงหน้า
ค่าส่วนกลาง ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของอาคาร เช่น ค่าบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง ลิฟต์ บันไดต่างๆ โดยชำระรวมกับค่าเช่าทุกเดือน วิธีการชำระจะต่างไปตามที่ทางเจ้าของ/บริษัทที่ดูแลห้องกำหนด ค่าส่วนกลาง 1 เดือนชำระล่วงหน้า

*จำนวนเงินต่างๆไปตามอาคารและการกำหนดของเจ้าของห้อง

ค่าบริการอื่นๆเกี่ยวกับห้องพัก ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ทางผู้เช่าอาจจะต้องชำระเพิ่มเติม เช่น ค่าซัพพอร์ตเหตุฉุกเฉิน 24 ชม. ค่าซัพพอร์ตชาวต่างชาติ ค่าค้ำประกันรายเดือน เป็นต้น แตกต่างไปตามเงื่อนไขของแต่ละห้อง
ค่าสาธารณูปโภค ประกอบไปด้วย ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าแก๊ส ที่ผู้เช่าได้ใช้ในระหว่างการเข้าพัก เก็บตามใช้จริงและผู้เช่าจะต้องทำสัญญาและชำระแยกเอง

บทความอื่นๆเกี่ยวกับการเช่าห้องที่ญี่ปุ่น