fbpx

คนอยู่ญี่ปุ่นต้องอ่าน!ข้อดีในการซื้อบ้านปี2021

ในปี 2021นี้ ได้มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีต่างๆออกมา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่มีความเกี่ยวข้องกับการถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งคือ “การลดหย่อนภาษีสำหรับการกู้ซื้อบ้าน” นอกจากนี้ยังการขยายเวลาการลดภาษีจดทะเบียน และภาษีซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ถึง 31 มีนาคม 2022) อีกด้วย  เมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกนโยบายเชิญชวนให้ซื้อบ้านขนาดนี้แล้ว เราลองมาพิจารณาข้อดีในการซื้อบ้านตอนนี้กัน

1.การขยายสิทธิ「ลดหย่อนภาษีการกู้ซื้อบ้าน」

① ลดหย่อนภาษีการกู้ซื้อบ้านที่ว่านี้คืออะไร ? เรามีโอกาสที่จะได้เงินคืนกลับมาจากการกู้ซื้อบ้านสูงสุดถึง 6.5 ล้านเยน!!

・สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ได้ถึง 1%ของเงินกู้คงเหลือ นานถึง 13 ปี

・หากจำนวนเงินที่สามารถลดหย่อนได้เหลือเกินจากการหักภาษีเงินได้ ก็สามารถนำส่วนที่เหลือมาหักกับภาษีท้องถิ่นส่วนหนึ่งได้อีกต่อ

ประเภทของอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อ ・อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม(*1)

・ที่อยู่อาศัยที่รับรอง(*2)

・อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ・อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายเป็นบุคคล
ระยะเวลาที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ 13 ปี 13 ปี 10 ปี
จำนวนเงินกู้คงเหลือสูงสุด 50 ล้านเยน 40 ล้านเยน 20 ล้านเยน
อัตราที่สามารถลดหย่อนภาษีได้(10 ปีแรก) 1% ของเงินกู้คงเหลือ

(สูงสุด 5แสนเยนต่อปี)

1% ของเงินกู้คงเหลือ

(สูงสุด 4แสนเยนต่อปี)

1% ของเงินกู้คงเหลือ

(สูงสุด 2แสนเยนต่อปี)

อัตราที่สามารถลดหย่อนภาษีได้(ปีที่11~13) จำนวนที่ต่ำกว่า ระหว่าง1% ของเงินกู้คงเหลือ หรือ 2% ของราคาซื้อ÷3

 

(สูงสุด 5แสนเยนต่อปี)

จำนวนที่ต่ำกว่า ระหว่าง1% ของเงินกู้คงเหลือ หรือ 2% ของราคาซื้อ÷3

 

(สูงสุด 4แสนเยนต่อปี)

รวมจำนวนที่สามารถลดหย่อนได้สูงสุด 6.5 ล้านเยน 5.20 ล้านเยน 2 แสนเยน

(*1)อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และเป็นคอนโดมิเนียมสร้างใหม่ หรือคอนโดมิเนียมมือสองที่ได้รับการรีโนเวทใหม่

(*2)ที่อยู่อาศัยที่ได้รับการสร้างอย่างมีคุณภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย เช่น 「ที่อยู่อาศัยที่มีคาร์บอนต่ำ低炭素住宅」เป็นต้น

②จุดที่มีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศการเปลี่ยนแปลงด้านภาษีรอบปี 2021

(1)การขยายขนาดอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ

ก่อนการเปลี่ยนแปลง หลังการเปลี่ยนแปลง
50㎡ขั้นไป 40㎡ขึ้น

*หมายเหตุ  ขนาดพื้นที่ข้างต้น จะต้องเป็นขนาดที่ระบุอยู่ในทะเบียน

จากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นนี้ทำให้อสังหาริมทรัพย์สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียว และอสังหาริมทรัพย์สำหรับคู่รักที่มักจะไม่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิเนื่องจากขนาดพื้นที่กว้างไม่เพียงพอก่อนหน้านี้ มีโอกาสที่จะเข้าเกณฑ์การรับสิทธิมากขึ้น

【ข้อควรระวัง】

・อสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดต่ำกว่า 50㎡ จะมีข้อกำหนดเกณฑ์ภาษีเงินได้ที่เข้มงวดขึ้น

กรณีอสังหาริมทรัพย์มีขนาด 50㎡ ขึ้นไป กรณีอสังหาริมทรัพย์มีขนาดต่ำกว่า50㎡
รายรับต่อปีที่เข้าเกณฑ์จะต้องต่ำกว่า 30 ล้านเยนต่อปี รายรับต่อปีที่เข้าเกณฑ์จะต้องต่ำกว่า 10 ล้านเยนต่อปี

(2)การขยายระยะเวลาที่สามารถ「ลดหย่อนภาษีได้นาน 13 ปี」ออกไป

ก่อนการเปลี่ยนแปลง หลังการเปลี่ยนแปลง
ถึงสิ้นปี 2020 ขยายจากกำหนดเดิมออกไป 2 ปี(เข้าอยู่ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2022)

โดยอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม(อสังหาริมทรัพย์ที่ผู้ขายเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และเป็นคอนโดมิเนียมสร้างใหม่ หรือคอนโดมิเนียมมือสองที่ได้รับการรีโนเวทใหม่) จะได้รับการขยายช่วงเวลาที่ได้รับการลดหย่อนภาษีเป็นระยะเวลา「13ปี」นี้ออกไป

【ข้อควรระวัง】

・การกู้ซื้อที่เข้าเกณฑ์จะต้องทำสัญญาซื้อขายภายในกำหนดเวลาด้านล่างนี้

ที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่ คอนโดมิเนียมและที่อยู่อาศัยมือสอง เป็นต้น
ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2021 ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2021

โดยจะต้องทำสัญญาซื้อขายภายในระยะเวลาข้างต้น และเข้าอยู่ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2022

【Main Point !】จากการทบทวนข้อกำหนดสิทธิการลดหย่อนภาษีนี้  
มีความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับอัตราการลดหย่อนภาษีให้น้อยลงในปี 2022!แนะนำให้รีบซื้อในตอนนี้เลย!

・ภายใต้ระเบียบปัจจุบัน สามารถลดหย่อนได้ถึง 1% ของเงินกู้คงเหลือ

・ซึ่งในปัจจุบันที่ดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านต่ำอย่างต่อเนื่อง(ประมาณ 0.4%~)เช่นนี้  อัตราลดหย่อนภาษีที่ได้กลับมาสูงยิ่งกว่าดอกเบี้ยเช่นนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก(กรณีที่ดอกเบี้ย 0.4% จะเท่ากับว่าได้เงินเพิ่มมาฟรีถึง 0.6%)

・แต่กรณีที่ซื้อตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไปมีโอกาสที่เงื่อนไขการลดหย่อนภาษีจะปรับให้เข้มงวดขึ้น เป็น「ลดหย่อนได้ตามอัตราดอกเบี้ยจริง สูงสุดไม่เกิน 1% เท่านั้น」ซึ่งจะทำให้ผลในการลดหย่อนภาษีลดน้อยลงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว

・ดังนั้นจึงแนะนำให้กู้ซื้อเพื่อรับเกณฑ์การลดหย่อนภาษีที่ได้เปรียบแบบเต็มๆภายในปี 2021นี้!

【Main Point !】ถึงจะไม่วีซ่าพำนักในญี่ปุ่นถาวร (永住権) ก็สามารถยื่นกู้ได้?

・มีธนาคารที่รับรองการยื่นกู้ของชาวต่างชาติที่ยังไม่มีวีซ่าพำนักในญี่ปุ่นถาวรเช่นกัน

・บริษัท LandHousing ของเราสามารถติดต่อธนาคารและช่วยเหลือในการดำเนินการต่างๆให้ท่านได้ สำหรับผู้ที่มีเงื่อนไขตรงตามด้านล่างนี้มีโอกาสที่จะสามารถยื่นกู้กับทางธนาคารได้  หากท่านสนใจสามารถติดต่อเพื่อปรึกษาเราได้ทุกเมื่อ

✔ ท่านที่ถือวีซ่าทำงาน และทำงานในบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลา 1 ปีขึ้นไป

✔ ท่านที่มีเงินต้น 20%ของราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านต้องการซื้อ

【ซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นกัน】คนไทยกู้ซื้อบ้านได้ไหม

【ซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นกัน】กู้ซื้อบ้านที่ญี่ปุ่น

Related post

  1. Top 3 ย่านคอนโดญี่ปุ่นถูกที่สุดในเข…

  2. Event แนะแนวการซื้ออสังหาริมทรัพย์ใ…

  3. เช่า VS ซื้อ? คุ้มกว่ากันในการหาห้อ…

  4. บริการซื้อ-ขายอสังหาฯในญี่ปุ่น

  5. บ้านเดี่ยว VS คอนโดมิเนียมในญี่ปุ่น…

  6. การขายอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น

  7. คนไทยเค้าอยู่ที่ไหนในโตเกียวกันนะ ?…

  8. Banrak อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน…