fbpx

เกี่ยวกับการซื้อ

ปัจจุบันคนไทยหลายคนมีความสนใจเกี่ยวกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศญี่ปุ่นเยอะมากขึ้น เราลองมาดูกันว่าทำไมอสังหาริมทรัพย์ที่ประเทศญี่ปุ่นถึงน่าซื้อและมีข้อดีอย่างไรบ้าง

★จุดเด่นของอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่น

property yield

  1.  ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับประเทศต่าง ๆทั่วโลก = เป็นการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูง
  2. อสังหาริมทรัพย์มีคุณภาพ=มูลค่าเพิ่มในการลงทุนสูง
  3. โครงสร้างเมือง・สาธารณูปโภคสมบูรณ์แบบ

★ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภาพรวมมั่นคงที่สุดในโลก= ลดความเสี่ยงทางด้านการลงทุนได้

โตเกียวเป็นเมืองหลวงที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ประชากรหนาแน่นมากที่สุด และมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจดีที่สุดในโลก

★10%ของการดำเนินการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ในโลกเกิดขึ้นที่โตเกียว

ขั้นตอนในการซื้อ

ชมสถานที่จริง → ยื่นใบจองห้อง(ใช้เวลา7-10วัน) → ทำสัญญา (ใช้เวลา 2-4 สัปดาห์) → การชำระเงินงวดสุดท้ายและส่งมอบอสังหาริมทรัพย์

เอกสารที่จำเป็น

【กรณีที่ผู้ซื้ออาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น】

  • ทะเบียนบ้าน
  • เอกสารยืนยันตราประทับ
  • เอกสารยืนยันตัวตนผู้ซื้อ(พาสปอร์ต, บัตรลงทะเบียนชาวต่างชาติ)

・【กรณีผู้ซื้อไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น】

  • พาสปอร์ต
  • หนังสือรับรองตัวตนและที่อยู่ ที่ออกโดยพนักงานทะเบียน (Notary)