7 สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อทิ้งขยะที่ญี่ปุ่น!

ญี่ปุ่นมีกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มงวดในการทิ้งขยะ ข้อที่ควรระวังในการทิ้งขยะที่ต้องทราบไว้และสิ่งใดไม่ควรปฎิบัติเมื่อต้องทิ้งขยะบ้าง ตามมาดูกัน