fbpx
ประกันอัคคีภัยของห้องเช่าในญี่ปุ่น

NEW ประกันอัคคีภัยในญี่ปุ่นคืออะไร ?

การเช่าห้องในญี่ปุ่นเมื่อมีการทำสัญญาเช่าแล้ว ยังต้องสมัครบริการประกันอัคคีภัยตามที่เจ้าของกำหนดด้วย อย่างไรก็ตาม หลายท่านอาจยังไม่เข้าใจรายละเอียดของประกันเหล่านี้มากนัก เช่น ประกันอัคคีภัยมีความจำเป็นจริงหรือไม่ เบี้ยประกันที่เหมาะสมควรเป็นเท่าไหร่ หากผู้เช่าไม่ทราบรายละเอียดข้างต้นเงินที่ใช้สมัครบริการไปอาจจะเสียเกินกว่าเหตุจำเป็นได้

ประกันอัคคีภัยรับผิดชอบค่าเสียหายหากเกิดเพลิงไหม้ภายในห้องหรือไม่?

ช่วงนี้หลาย ๆ ท่านจะเริ่มหาห้องเช่าอาจเพราะเป็นช่วง เข้ามหาวิทยาลัย เข้าทำงาน หรือย้ายที่อยู่เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงที่ทำงาน บางคนอาจมีสัญญาเช่าที่เก่าหลายฉบับ แต่นอกเหนือจากเงื่อนไขในการย้ายออกและต่ออายุสัญญาเช่าแล้ว ยังต้องคำนึงถึงเรื่องสัญญาประกันอัคคีภัยด้วย

โดยทั่วไปแล้วหลายๆ คนกังวลว่าหากเกิดเพลิงไหม้ในห้องที่เช่าและทำให้ห้องหรืออาคารเสียหายจะต้องจ่ายค่าชดเชยเองหรือไม่?

ความจริงแล้วสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับ “พระราชบัญญัติความรับผิดจากอัคคีภัยโดยอุบัติเหตุ” ของประมวลกฎหมายแพ่ง 
พระราชบัญญัติความรับผิดจากอัคคีภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุกำหนดว่า เว้นแต่จะมี “ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (*)” แม้ว่าคุณจะเป็นผู้เช่าและเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ คุณก็ไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อเจ้าของบ้าน เช่น การจ่ายค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารขึ้นใหม่ เว้นแต่จะมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

จากมุมมองที่แตกต่าง แม้ว่าห้องของคุณจะเสียหายจากต้นเพลิงที่เกิดจากในบ้านตัวเองหรือห้องข้างเคียง ผู้ที่ก่อเหตุเพลิงไหม้ก็ไม่สามารถจ่ายค่าทรัพย์สินทั้งหมดของคุณได้ ด้วยเหตุนี้ เจ้าของบ้านจึงกำหนดให้ทำประกันอัคคีภัยและประกันทรัพย์สินในบ้านที่ให้เช่าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุด

*ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงคืออะไรบ้าง

1. ตั้งกะทะใส่น้ำมันและเปิดไฟทิ้งไว้โดยไม่มีคนคอยดูอาจทำให้หลงลืมและเกิดไฟไหม้ได้

2. ทิ้งก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับสนิทลงในถุงขยะกระดาษ/พลาสติก

(ที่มา: สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศญี่ปุ่น)

ประกันอัคคีภัยที่ผู้เช่าทำครอบคลุมถึงการฟื้นฟูทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพเดิมรวมถึงการประกันทรัพย์สินของตนเองและของเพื่อนบ้านด้วย

ดังที่ได้อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ แม้ว่าเพลิงไหม้จะเกิดขึ้น เว้นแต่จะมีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้เช่าจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย แต่ในสัญญาเช่าจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพห้องให้กลับเป็นตามเดิม
นอกจากนี้ แม้ว่าทรัพย์สินของคุณจะได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ในห้องหรือบ้านถัดไป คุณไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยจากบุคคลที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ ดังนั้นคุณจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องป้องกันตัวเองและทรัพย์สินส่วนตัว

นั่นคือที่มาของการประกันอัคคีภัย แม้ว่าโดยทั่วไปจะเรียกว่าการประกันอัคคีภัย แต่ก็มีการประกันภัยสองประเภทที่ผู้เช่าสามารถสมัครใช้ได้ ได้แก่ “ประกันภัยทรัพย์สินในครัวเรือน” และ “การประกันภัยความรับผิดของผู้เช่า” เนื่องจากชื่อบริการแตกต่างกันจึงอาจเข้าใจรายละเอียดการชดเชยได้ยาก แต่โดยทั่วไป หากคุณตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาทั้งสองก็จะพบว่าคล้ายคลีงกัน

นอกเหนือจากการประกันอัคคีภัยทั้งสองประเภทได้แก่ “ประกันภัยทรัพย์สินในบ้าน” และ “ประกันภัยความรับผิดของผู้เช่า” ยังมี “ประกันภัยความรับผิดชอบส่วนบุคคล” ซึ่งครอบคลุมปัญหาในชีวิตประจำวันอีกด้วย

“การประกันภัยทรัพย์สินในบ้าน” จะชดเชยความเสียหายต่อเครื่องใช้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ที่คุณเป็นเจ้าของ และนี่คือพื้นฐานของการประกันอัคคีภัยเมื่อเช่า
สาเหตุหลักของความเสียหายที่ได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด ความเสียหายจากน้ำ และน้ำรั่วรวมไปถึงการถูกโจรกรรมสิ่งของในครัวเรือนหรือเงินสด โดยทั่วไปก็ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีค่าชดเชยอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การชำระค่าใช้จ่ายตามจริงในการจัดการข้าวของในครัวเรือนที่ไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยต่าง ๆ ด้วย

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย (ทรัพย์สินในบ้าน) ที่เหมาะสมคือเท่าไร? จะสมัครได้อย่างไร?

ควรทำประกันอัคคีภัยไหม? บังคับหรือไม่? หากคุณไม่มีประกันอัคคีภัยและก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เช่น ไฟไหม้ แม้ว่าตัวอาคารจะได้รับการคุ้มครองโดยประกันอัคคีภัยของเจ้าของบ้าน แต่ตัวผู้เช่าอาจจะไม่สามารถรับผิดชอบทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซม หรือค่าเสียหายของทรัพย์สินของเพื่อนบ้านได้ อีกทั้งประกันอัคคีภัยของเจ้าของบ้านก็ไม่ครอบคลุมจึงไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยได้ จำเป็นต้องทำประกันอัคคีภัยเพิ่มเมื่อทำสัญญาเช่าห้อง

อย่างไรก็ตาม โปรดพิจารณาแผนบริการที่นำเสนอโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างรอบคอบ โดยปกติจำนวนเงินค่าชดเชยควรแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับของใช้ในครัวเรือนและสิ่งของอื่น ๆ ที่แต่ละคนเป็นเจ้าของ แต่ในกรณีส่วนใหญ่จะเสนอแผนที่คุ้มครองทุกอย่างให้แก่ผู้เช่า

หากคุณอยู่คนเดียวและไม่มีของใช้ในครัวเรือนมากนัก คุณควรพิจารณาว่าคุณต้องใช้ประกันสิ่งของในครัวเรือนจำนวน 5 ล้านเยนจริงๆ หรือไม่ หากคุณจะซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและเฟอร์นิเจอร์ใหม่ คุณควรพิจารณาว่าจะต้องใช้จ่ายมากถึง 5 ล้านเยนหรือไม่ เว้นแต่คุณจะเป็นเจ้าของผลงานศิลปะหรือเครื่องประดับที่มีราคาแพงมาก (ซึ่งในกรณีนี้คุณต้องแสดงผลงานเหล่านั้นในตอนทำสัญญา) วงเงินคุ้มครองเงิน 2 ล้านเยนหรือ 3 ล้านเยนน่าจะเพียงพอสำหรับของใช้ทั่วไปในครัวเรือนของคุณ

สิ่งสำคัญอีกหนึ่งคือการต่ออายุสัญญาประกัน หากคุณมีประกันอัคคีภัยที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์กำหนดมาให้ก็ยังต้องทำเรื่องการต่อประกันอัคคีภัยเมื่อต่ออายุห้อง อย่างไรก็ตาม หากคุณสมัครประกันอัคคีภัยออนไลน์ด้วยตนเอง คุณต้องแน่ใจว่าจะไม่พลาดลืมการต่ออายุประกันแต่คุณสามารถเลือกต่ออายุอัตโนมัติได้เมื่อสมัครประกันอัคคีภัย ดังนั้นคุณอาจต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วย

ประกันภัยบางประเภทมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 4,000 เยนต่อปี ขั้นแรกมาทำความเข้าใจจำนวนเงินค่าตอบแทนของแต่ละแผนกันก่อน

ในสถานการณ์สัญญาจริง ระยะสัญญาจะถูกจำกัดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับระยะเวลาอาศัยในห้องพัก และอาจตรวจสอบรายละเอียดกรมธรรม์ได้ยาก ความจริงก็คือถ้าเป็นสัญญาสองปีและเป็นเงิน 10,000 เยนหรือ 20,000 เยนก็ไม่เป็นไร อย่างไรก็ตาม ก็มีตัวเลือกประกันราคาถูกมากมายให้เลือก คุณสามารถขอดูแผนอื่นเพื่อประกอบการพิจารณาจากบริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่คุณใช้บริการได้ นอกจากนี้ทางเราได้นำแผนตัวอย่างมาให้ทุกท่านดูเพื่อประกอบการพิจารณาอีกด้วย

เบี้ยประกันขึ้นอยู่กับจำนวนความคุ้มครองของสิ่งของภายในบ้าน และมีข้อกำหนดพิเศษหลายประการ คุณสามารถสมัครผ่านบริษัทอสังหาริมทรัพย์หรือบริษัทประกันโดยตรงก็ได้ อีกทั้งคุณยังสามารถจำลองแบบประกันออนไลน์และสมัครด้วยตนเองได้อย่างง่ายดาย ค่าเบี้ยประกันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแผนและวิธีการลงทะเบียน ดังนั้นจึงควรเปรียบเทียบกับแต่ละแผนก่อนตัดสินใจสมัครใช้บริการ

ผักชีหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน ๆ นะ

หลังจากนี้ผักชีจะมาแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเรื่องใด เพื่อน ๆ รอติดตามไว้ได้เลยน้า

ขอบคุณข้อมูลจาก https://suumo.jp/article/oyakudachi/oyaku/chintai/fr_other/chitai_kasaihoken/

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

6 ข้อดี ของ My number card

5เรื่องควรรู้ก่อนใช้ชีวิตในญี่ปุ่น

Related post

  1. เบอร์โทรฉุกเฉินที่ควรรู้เมื่ออยู่ญี…

  2. タイへのボランティア活動

  3. ปลูกผักสวนครัวริมระเบียงแบบบ้านญี่ป…

  4. 3 สิ่งต้องห้ามเมื่อขี่จักรยานที่ญี่…

  5. กิจกรรมตอบแทนสังคม

  6. muji shibuya

    ร้านข้าวแกงสไตล์อาหารญี่ปุ่นมีจริงห…

  7. การลงทะเบียนย้ายเข้าเขตที่ญี่ปุ่น

  8. สำรวจเทรนด์อาหารการกินของคนญี่ปุ่นใ…