fbpx

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่น

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่น

        เมื่อเปรียบเทียบกับอสังหาริมทรัพย์ของประเทศต่างๆแล้ว เชื่อว่าหลายท่านอาจพอทราบถึงจุดเด่นอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่นกันแล้ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเท่าเทียมของเชื้อชาติ ที่ไม่มีข้อกำหนดที่แตกต่างในการทำธุรกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่น ถึงแม้ว่าท่านจะเป็นชาวต่างชาติก็สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บ้านเดี่ยว ที่ดิน คอนโด หรือกระทั่งตึกทั้งหลัง ก็สามารถซื้อและถือครองได้ตลอดชีพ
        นอกจากนี้อสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่นยังขึ้นชื่อในเรื่องของประสิทธิภาพในการก่อสร้างที่มีความแข็งแรงคงทน รวมถึงการวางแผนบำรุงอาคารระยะยาว ที่ทำให้แม้ว่าอาคารจะถูกสร้างมานานแล้วก็ยังอยู่ในสภาพดี เมื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้ว ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าที่จะลงทุนทีเดียว
        แต่เหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนส่วนมากยังคงลังเลว่าจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ญี่ปุ่นดีหรือไม่ ก็คือเรื่องของภาษี ที่หลายคนได้ยินกันมาว่าภาษีอสังหาริมทรัพย์ที่ญี่ปุ่นนั้นสูงมากเหลือเกิน วันนี้เราจึงจะมาแนะนำภาษีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่นให้ทราบกัน

ภาษีที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการซื้อ

อากรสแตมป์ ประมาณ 10,000 – 30,000 เยน ขึ้นอยู่กับราคาขายของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ
ภาษีจดทะเบียน (ที่ดิน)2%ของราคาประเมินจากหน่วยงานของเขตที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่
(อาคาร)2%ของราคาประเมินจากหน่วยงานของเขตที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่
ภาษีซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน)3%ของครึ่งหนึ่งราคาประเมินจากหน่วยงานของเขตที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่
(อาคาร)3%ของครึ่งหนึ่งราคาประเมินจากหน่วยงานของเขตที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่

*กรณีผู้ถือครองซื้ออสังหาริมทรัพย์นั้นๆเพื่อพักอาศัยเอง สามารถลดภาษีได้

ภาษีจดทะเบียน(เฉพาะอาคารเท่านั้น) ➀ซื้อเพื่อพักอาศัยเอง ②พื้นที่จดทะเบียนของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆมีขนาด 50㎡ ขึ้นไป ➂เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี (หากสร้างด้วยไม้ ต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี)
ลดเหลือ 2ของราคาประเมินจากหน่วยงานของเขตที่อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่
ภาษีซื้ออสังหาริมทรัพย์ (เฉพาะอาคารเท่านั้น) ➀ซื้อเพื่อพักอาศัยเอง ②พื้นที่จดทะเบียนของอสังหาริมทรัพย์นั้นๆมีขนาด 50㎡ ขึ้นไป ➂สร้างหลังจากวันที่ 1 มกราคม 1982 เป็นต้นไป
→ สามารถลดภาษีได้ 4,200,000 – 12,000,000 JYP ขึ้นอยู่กับ ราคาประเมินตามเกณฑ์ของปีสร้าง
(ตัวอย่าง)กรณีซื้อแมนชั่นที่สร้างในปี 2010   (ราคาประเมิน - 12,000,000JYP)×3% = ราคาภาษีซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องชำระ

ภาษีที่ต้องชำระประจำปี (ระหว่างที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์)

ภาษีที่ดินและโรงเรือน(ที่ดิน・อาคาร) จำนวนเงินที่ได้จากเกณฑ์การคำนวนภาษี×1.4%
ภาษีผังเมือง(ที่ดิน・อาคาร) จำนวนเงินที่ได้จากเกณฑ์การคำนวนภาษี×0.3%

ภาษีที่ต้องชำระประจำปี กรณีปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่ถือครอง

ภาษีเงินได้ 5%~45% ของกำไรที่ได้หลังหักค่าใช้จ่าย

**กรณีผู้ถือครองกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ที่ปล่อยเช่า ไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น และผู้เช่าเป็นนิติบุคคล จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนการขายอสังหาริมทรัพย์

ภาษีขายอสังหาริมทรัพย์ ขายหลังจากซื้อภายใน 5 ปี 39.63% ของกำไรจากการขาย
ขายหลังจากซื้อ5 ปีขึ้นไป 20.315% ของกำไรจากการขาย

*กรณีไม่มีกำไรจากการขาย ไม่จำเป็นต้องต้องชำระภาษี ซึ่งโดยส่วนมากแล้วการขายอสังหาริมทรัพย์มือสองในญี่ปุ่นจะขายในราคาเท่าทุน หรือสูงกว่าทุนเล็กน้อย เนื่องจากจะเน้นรับกำไรโดยการปล่อยเช่ามากกว่า โดยส่วนมากหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว (ราคาต้นในการซื้ออสังหาริมทรัพย์นี้มาก็นับเป็นค่าใช้จ่ายได้) จึงไม่ต้องชำระภาษีในส่วนนี้

Related post

 1. อาคารขายเพื่อการลงทุน

  New! อาคารปล่อยขาย เพื่อการลงทุน

 2. รวมข้อดีและประเภทของแมนชั่นรีโนเวทข…

 3. airbnb

  Airbnbญี่ปุ่น ถูกกฎหมายหรือไม่?

 4. คอนโดรีโนเวท ทางเลือกใหม่ประหยัดกว่…

 5. 【ซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นกัน】ซื้อแมนชั่นห…

 6. 【ซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นกัน】คนไทยกู้ซื้อ…

 7. รู้จักกับการลงทุนธุรกิจที่พักชั่วคร…

 8. Last Chance! Discounted Capsule Hotel in Tokyo's Heart (Don't Miss Out!)

  4.34% Annual Returns: Invest in a P…