fbpx

คำถามที่พบบ่อยในการขาย

Q.ก่อนจะขายบ้านมือสอง ควรตกแต่งก่อนหรือไม่?

ผู้ขายไม่จำเป็นต้องตกแต่งบ้านก่อน เพื่อว่าผู้ซื้อสามารถนำไปตกแต่งในแบบที่ต้องการได้ ทั้งนี้ถ้าบ้านมีอายุ หรือมีรอยคราบสกปรก ผู้ขายควรปรับปรุงเล็กน้อย เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ที่มาดูบ้าน ทำให้ท่านสามารถขายบ้านได้เร็วขึ้น

Q.ผู้ขายต้องฝากกุญแจไว้กับบริษัทหรือไม่?

ในกรณีที่ผู้ขายยังอาศัยอยู่ในบ้าน ผู้ขายไม่จำเป็นต้องฝากกุญแจไว้กับบริษัท ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ขายย้ายออกจากบ้านแล้ว บริษัทขอแนะนำให้ผู้ขายฝากกุญแจไว้กับบริษัท เพื่อว่าทางบริษัทจะสามารถนำผู้ที่ต้องการซื้อบ้านเข้าไปดูบ้านได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องรบกวนขอกุญแจจากผู้ขายทุกครั้ง

Q.ผู้ขายสามารถขายบ้าน ขณะกำลังอยู่อาศัยได้หรือไม่?

แน่นอนว่าทำได้ โดยทั่วไปในกรณีของบ้านมือสองผู้ขายยังคงอาศัยอยู่ในบ้านตอนทำการซื้อขาย

Q.ผู้ที่ต้องการซื้อบ้านจะเข้ามาดูบ้านเมื่อไร?

พนักงานผู้รับผิดชอบของทางบริษัทจะนัดหมายวันเวลาล่วงหน้า และเข้าไปดูบ้านพร้อมกับผู้ที่ต้องการซื้อ ทั้งนี้ ในบางวันที่ผู้ขายต้องการ เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านสามารถเปิดบ้าน(open house)ให้ผู้ที่ต้องการซื้อเข้ามาดูได้อย่างอิสระได้เช่นกัน

Q.ในกรณีที่ประกาศขายบ้านเป็นเวลานาน แต่ไม่สามารถขายบ้านได้ต้องทำเช่นไร?

ในกรณีที่ผู้ขายต้องการขายบ้านอย่างรวดเร็ว ท่านสามารถขายบ้านโดยตรงกับทางบริษัท หรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์อื่นๆบนราคาที่กำหนด เช่นกัน ในกรณีที่ท่านต้องการขายบ้านเพื่อไปซื้อบ้านใหม่ ทางบริษัทมีบริการที่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งตามตกลงแล้วยังไม่สามารถขายบ้านได้ ทางบริษัทจะรับซื้อในราคาที่สัญญากันไว้ล่วงหน้า

Q.ไม่อยากให้เพื่อนบ้านทราบว่ากำลังขายบ้าน จะสามารถขายบ้านโดยไม่โฆษณาได้หรือไม่?

สามารถทำได้ ทางบริษัทมีหลากหลายวิธีในการให้ข้อมูลประกาศขายบ้าน เช่น ผู้ขายสามารถเลือกลงประกาศขายบ้านทางเว็บไซต์แต่ไม่แจกใบปลิวไปตามบ้านในละแวกใกล้เคียง คนที่มาดูประกาศจะเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ เพื่อนบ้านจึงจะทราบได้ยาก

Q.ในกรณีที่การซื้อบ้านใหม่ยังไม่เรียบร้อย และ ขายบ้านเก่าไปแล้ว จะทำเช่นไร?

ทางบริษัทจะเสนอเพลนการซื้อบ้านใหม่ที่เหมาะสมที่สุดกับลูกค้า แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำหนดเวลาของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ในบางกรณีท่านอาจต้องหาที่พักชั่วคราวเพื่อรอให้การซื้อบ้านใหม่เสร็จเรียบร้อย

Q.ใครเป็นผู้กำหนดราคาขาย และจะกำหนดอย่างไร?

ผู้ขายเป็นผู้กำหนดราคาขายที่ท่านต้องการ แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทจะจัดทำราคาประเมินเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในกรณีที่ราคาประเมินแตกต่างจากราคาที่ผู้ขายต้องการมาก ท่านสามารถปรึกษาเพิ่มเติมกับทางบริษัทได้อีกครั้ง

Q.การกำหนดราคาประเมินทำอย่างไร?

วิธีการประเมินมี 2 วิธี คือ การประเมินจากสถานที่จริง และ การประเมินอย่างง่าย การประเมินจากสถานที่จริงจะพิจารณาจากสภาพปัจจุบันของทั้งห้องและสวนของบ้าน ทิศทางของตัวบ้าน สภาพแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้จะตรวจเช็คสภาพภายในห้อง ทิศทางแสงอาทิตย์ และ เสียงรบกวน เพื่อประกอบเป็นราคาประเมินของบ้านโดยละเอียด  การประเมินอย่างง่าย จะประเมินราคาจากราคาตั้งขายในปัจจุบันของบ้านในละแวกใกล้เคียง ราคาขายของบ้านในอดีต ทิศทางตลาดอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นประกอบเป็นราคาประเมินของบ้านโดยประมาณ

Q.ในการประเมิน จะใช้เวลาเท่าไร?

การประเมินอย่างง่าย ใช้เวลาประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมง สำหรับการประเมินจากสถานที่จริง จะใช้เวลาในการเข้าดูสถานที่ประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมง จากนั้นนำข้อมูลมาประมวลผลกับข้อมูลการประเมินจากสำนักงานเขต และ สำนักกฎหมาย ในขั้นตอนนี้จะใช้เวลาหลายวัน จนกระทั่งออกหนังสือแสดงราคาประเมิน

Q.ในการลงโฆษณาบนนิตยสารบ้านหรือใบปลิวต่างๆ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่?

ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการโฆษณาบนสื่อต่างๆ อย่างไรก็ดี หากทางผู้ขายต้องการลงโฆษณาลงบนสื่อเฉพาะ ท่านจะรับผิดชอบค่าโฆษณาบนสื่อนั้นตามจริง

Q.ในกรณีที่ต้องการประกาศขาย สามารถลงประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใช่หรือไม่?

ผู้ขายสามารถลงประกาศขายบนเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Q.เงินจากการขายบ้านจะได้รับเมื่อไร?

โดยทั่วไป เงินจากการขายบ้านจะแบ่งออกเป็น 2 งวด เงินงวดแรกจ่ายเป็นเงินมัดจำตอนทำสัญญาประมาณ5〜10%ของมูลค่าบ้าน และเงินงวดสองจ่ายส่วนที่เหลือ ตอนส่งมอบบ้าน

Q.ต้องการนำเงินที่ได้จากการขายบ้านเก่า เพื่อไปซื้อบ้านใหม่ ต้องทำอย่างไร?

ในกรณีที่ท่านย้ายเข้าบ้านใหม่ก่อนที่จะได้รับเงินจากการขายบ้านเก่า ท่านสามารถยื่นขอสินเชื่อชั่วคราวได้ อย่างไรก็ดี ถ้าเจ้าของบ้านใหม่ยินยอม ท่านสามารถย้ายเข้าบ้านใหม่ก่อน และจ่ายเงินส่วนที่เหลือหลังจากได้รับเงินจากขายบ้านเก่าได้

Q.เอกสารตอนที่ทำสัญญาใช้ฉบับที่แปลเป็นภาษาต่างประเทศได้ไหม

ในกรณีที่ชาวต่างชาติทำสัญญาที่ญี่ปุ่น ตามกฎหมายของญี่ปุ่นเอกสารตอนที่ทำสัญญานี้จะถูกต้องตามกฎหมายจัดการสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ของญี่ปุ่น ดังนั้นรูปแบบและเนื้อหาจะต้องเป็นภาษาญี่ปุ่น ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ ทางแลนด์เฮ้าส์ซิ่งจะช่วยอธิบายและแนบเอกสารฉบับแปลให้ด้วย ในกรณีที่ทำสัญญาผ่านการล่าม จะต้องได้รับการลงชื่อจากผู้ที่เป็นล่าม และประทับตรายืนยันด้วย และทางล่ามจะต้องรับมอบอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

関連記事

 1. airbnb

  Airbnbญี่ปุ่น ถูกกฎหมายหรือไม่?

 2. faq about health insurance

  ประกันสุขภาพญี่ปุ่นควรทำไว้หรือไม่?…

 3. รวมคำถามที่พบบ่อยในการซื้ออสังหาฯที…

 4. 【ซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นกัน】ซื้อแมนชั่นห…

 5. การยกเลิก Lifeline (น้ำ ไฟ แก๊ส) ที…

 6. คำถามที่พบบ่อยในการเช่าห้องที่ญี่ปุ…

 7. คำถามเกี่ยวกับการซื้อที่พบบ่อย

 8. ไม่ระวังกฎดูแลรักษาห้อง อาจเกิดปัญห…