fbpx

ข้อมูลที่ต้องเตรียม และวิธีกรอกใบยกเลิกสัญญา

 

ข้อมูลที่ต้องเตรียม

1) วันที่ยกเลิกสัญญา 解約日

เป็นวันสุดท้ายที่จะถูกคิดค่าเช่า วันยกเลิกสัญญาจะต้องไม่น้อยกว่าวันที่สัญญากำหนดให้แจ้งล่วงหน้ากี่วัน/เดือน นับจากวันที่ยื่นเอกสาร จำเป็นต้องเช็คในหนังสือสัญญา

ตัวอย่าง
ยื่นใบยกเลิกสัญญาวันที่ 15 เมษายน (นับจากวันที่เอกสารถึงมือเจ้าหน้าที่)
สัญญากำหนดไว้ว่าจะต้องแจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้า 30 วัน

ดังนั้น วันที่ยกเลิกสัญญาได้จะต้องเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม เป็นต้นไป ไม่สามารถเขียนยกเลิกก่อน 15 พฤษภาคมได้ และค่าเช่าจะถูกคิดจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม โดยหารเป็นรายวัน (ส่วนใหญ่ค่าเช่าเดือนสุดท้ายจะให้ชำระเต็มจำนวน และชำระตามปกติไปก่อน แล้วจะทำการคืนส่วนเกินในภายหลังพร้อมกับค่ามัดจำ)

2) วันและเวลาที่นัดเจ้าหน้าที่ตรวจห้องและคืนกุญแจ 立会日/鍵渡し日

เป็นวันสุดท้ายที่เราพัก เป็นวันที่เรานัดให้เจ้าหน้าที่มาที่ห้องเพื่อตรวจความเสียหายของห้องและคิดค่าใช้จ่ายครั้งสุดท้าย ค่าใช้จ่ายจะหักออกจากเงินมัดจำ แล้วคืนส่วนที่เหลือโดยการโอนเข้าบัญชีที่ระบุในใบยกเลิกสัญญา โดยปกติจะโอนคืนหลังจากวันยกเลิกสัญญา 1 เดือนโดยประมาณ แล้วทำการคืนกุญแจ เราจะไม่สามารถใช้ห้องได้หลังจากคืนกุญแล้ว

วันยกเลิกสัญญากับวันที่นัดเจ้าหน้าที่ตรวจห้องและคืนกุญแจจะเป็นวันเดียวกันหรือคนละวันก็ได้ โดยวันนัดเจ้าหน้าที่ตรวจห้องและคืนกุญแจจะต้องเกิดก่อนหรือวันเดียวกับวันยกเลิกสัญญา

3) ข้อมูลบัญชี

จะต้องกรอกข้อมูลบัญชีเพื่อรับเงินมัดจำคืนภายหลัง เพื่อความมั่นใจแนบสำเนาหน้าบัญชีไปด้วยก็ได้ค่ะ

4) สถานที่ย้าย

หากกลับไทยเขียน 帰国 (กลับประเทศ)
หากเป็นการย้ายไปห้องใหม่ ให้เขียนที่อยู่ห้องใหม่

วิธีกรอก
(ตัวอย่างใบยกเลิกสัญญาของแลนด์เฮ้าส์ซิ่ง)

*หมายเหตุ เอกสารด้านบนเป็นเอกสารยกเลิกสัญญาห้องพักที่ดูแลโดยบริษัท Landhousing เท่านั้น

กรณีลูกค้าเช่าห้องพักที่ดูแลโดย Landhousing ลูกค้าจะสามารถแจ้งยกเลิกทาง email โดยกรอกเอกสารด้านบน จากนั้นสามารถถ่ายรูปและส่งไปที่อีเมล kanri@landhousing.co.jp ได้เลย

กรณีที่ลูกค้าเช่าห้องพักที่ดูแลโดยบริษัทอื่น ลูกค้าจะต้องติดต่อกับทางบริษัทที่ดูแลห้องนั้นๆ เพื่อขอรับเอกสารยกเลิกสัญญาหรือกรอกข้อมูลลงในเอกสารยกเลิกสัญญาที่ได้รับตอนทำสัญญาแล้วส่งให้กับทางบริษัทดูแลห้องโดยตรง ซึ่งแต่ละที่จะเงื่อนไขไม่เหมือนกัน บางที่อาจจะให้แฟกซ์ บางที่อาจจะให้ส่งไปรษณีย์ บางที่อาจจะให้ส่ง email หรือบางที่อาจจะให้กรอกใน website ดังนั้นเราจะต้องเช็คให้ดีๆ ค่ะ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วรายละเอียดในการเขียนแบบฟอร์มนั้นก็จะคล้ายๆ กันค่ะ

物件 ชื่อตึก
号室 เลขห้อง
物件住所 ที่อยู่
氏名 กรอกนามสกุลและชื่อ พร้อมคำอ่าน フリガナ ด้านบน
転居先 สถานที่ย้ายไป ถ้าย้ายไปห้องใหม่ใส่ที่อยู่ห้องใหม่ ถ้าย้ายกลับไทยใส่ที่อยู่ที่ไทยเป็นภาษาอังกฤษ
連絡先 ใส่เบอร์ญี่ปุ่น
解約理由 เหตุผลที่ย้าย ถ้ากลับไทยเขียน 帰国
契約期間 ระยะเวลาสัญญาห้อง ดูได้จากหนังสือสัญญา
現賃料 ค่าเช่าต่อเดือน
現共益費 ค่าส่วนกลางต่อเดือน
敷金 เงินมัดจำที่จ่ายไว้
解約日 วันยกเลิกสัญญา
鍵引渡日 วันนัดเข้าหน้าที่ไปตรวจห้องและคืนกุญแจ (ใส่วันที่และเวลา)
敷金振込先 ช่องกรอกเลขบัญชีสำหรับโอนเงินค่ามัดจำคืน
銀行 ธนาคาร
支店 สาขา
ประเภทบัญชี 普通 ประเภทบัญชีธรรมดา
ประเภทบัญชี 当座 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
口座NO เลขบัญชี
口座名義 ชื่อบัญชี และคำอ่าน フリガナ ด้านบน

 

Related post

  1. ห้องพักสำหรับเช่าในญี่ปุ่น ย่าน Eifukucho

    NEW! ห้องเช่าย่าน Eifukucho

  2. 【ประสบการณ์】การเตรียมตัวก่อนไปญี่ปุ…

  3. สถานที่เที่ยวยอดฮิตแถว Meguro

  4. ที่พักญี่ปุ่นระยะสั้นไม่ถึงปีก็ไม่ม…

  5. กิจกรรมตอบแทนสังคม

  6. ตะลุยกินร้านเด็ดและขอพรความรักที่เก…

  7. ตำนานตุ๊กตาไล่ฝนที่มีความน่ากลัวซุก…

  8. คำถามเกี่ยวกับการซื้อที่พบบ่อย