fbpx

การขายอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่น

รู้หรือไม่ว่าคนไทยก็สามารถขายอสังหาริมทรัพย์  สำหรับท่านที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่นอยู่  ไม่ว่าจะ “ต้องการเปลี่ยนไปซื้อใหม่” “มีแผนจะกลับประเทศ” หรือ “เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นและใช้งานอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อมาได้” คาดว่าหลายท่านอาจจะกำลังต้องการที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ซื้อไว้  วันนี้เราจึงจะมาแนะนำ “ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ญี่ปุ่น” ให้ทุกท่านได้ฟังกัน

ขั้นตอนในการขาย


(1) ปรึกษาบริษัทอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะสอบถามข้อมูลของอสังหาริมทรัพย์ที่ท่านถือครองอยู่, ประวัติสินเชื่อการซื้อ, เหตุผลในการขาย, และราคาที่ท่านต้องการขาย

(2) ประเมินการขาย  เมื่อสอบถามข้อมูลจากเจ้าของแล้ว บริษัทอสังหาริมทรัพย์จะเข้าประเมินพื้นที่จริง พร้อมทั้งสำรวจผลการขายของอสังหาริมทรัพย์ที่มีความใกล้เคียงกับทรัพย์ที่ต้องการขาย ทั้งที่กำลังเปิดขายอยู่ และที่สามารถปิดการขายได้แล้ว รวมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มราคาตลาด เพื่อประเมินราคาขายที่เหมาะสมในแง่ของผู้ที่อยู่ในแวดวงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าของ

(3) เริ่มดำเนินกิจกรรมทางการขาย  เมื่อกำหนดราคาที่เจ้าของยอมรับในการขายเรียบร้อยแล้ว บริษัทอสังหาริมทรัพย์ จะเริ่มดำเนินการหาผู้ซื้อ โดยการแนะนำโดยตรงแก่ผู้ที่มาสอบถามหน้าร้าน, การโฆษณาทางออนไลน์ และการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ เป็นต้น

(4) ทำสัญญา  เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ  เจ้าหน้าที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ  เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่น

(5) การชำระเงินงวดสุดท้าย และการส่งมอบ   กรณีที่ผู้ซื้อต้องการกู้ซื้อ  เมื่อผ่านขั้นตอนการยื่นขอสินเชื่อต่างๆแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงินงวดสุดท้ายและการส่งมอบ  ซึ่งโดยปกติจะเข้าสู้ขั้นตอนนี้ประมาณ 3-4 สัปดาห์ หลังจากทำสัญญา  แต่หากกรณีบ้านหรือคอนโดฯที่ขายเป็นที่อยู่อาศัยปัจจุบันของผู้ขาย เป็นต้น อาจมีการปรึกษาหารือตกลงวันส่งมอบระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อ

ระยะเวลาที่ใช้ในการขาย


ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีไป แต่โดยส่วนมากจะขายได้ในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการขาย


①ค่านายหน้า    3%ของราคาขาย+60,000 เยน+ภาษีมูลค่าเพิ่ม10%

②อากรแสตมป์   ขึ้นอยู่กับราคาขาย โดยจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 เยน ~60,000 เยน

③ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลในทะเบียน(กรณีผู้ขายมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากในทะเบียน เป็นต้น)、ค่าจัดทำเอกสารรับรองตัวตน เป็นต้น

ภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขาย


ภาษีขายอสังหาริมทรัพย์

 กรณีที่เกิดกำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต้องยื่นชำระภาษีเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์  โดยมีวิธีการคำนวนดังนี้
ราคาขาย – (ราคาเมื่อตอนซื้อ+ค่าใช้จ่ายในตอนซื้อ+ค่าใช้จ่ายในตอนขาย)=รายรับจากการขาย《กำไร》×  อัตราภาษี

อัตราภาษี

 • กรณีถือครองระยะยาวจึงขาย( ถือครองเกิน 5 ปี)  20.315%
 • กรณีถือครองระยะสั้นจึงขาย(ถือครองต่ำกว่า 5 ปี)39.63%

*กรณีไม่มีกำไรจากการขาย  ไม่จำเป็นต้องชำระภาษี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

กรณีผู้ขายไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10.21%

ทั้งนี้หากราคาอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวราคาต่ำกว่า 100 ล้านเยน และเป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัย  ไม่จำเป็นต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

นอกจากนี้หากผู้ขายทำเรื่องยื่นแจ้งภาษีแล้ว มีภาษีที่ชำระเกิน สามารถขอคืนภาษีได้

 หากท่านต้องการปรึกษาเรื่องอสังหาริมทรัพย์ญี่ปุ่น  ไว้ใจบริษัท LandHousing ได้เลย!

✔ ยินดีให้คำปรึกษา・ประเมินการขายให้ฟรี

✔ มีสาขาที่ไทย สะดวกสบาย วางใจได้  ถึงจะไม่ได้อยู่ประเทศญี่ปุ่นก็ดำเนินขั้นตอนต่างๆได้อย่างง่ายดาย

✔ อธิบายเนื้อหาสัญญาต่างๆด้วยภาษาไทย

✔ ดูแลช่วยเหลือด้านธุรกรรมการโอนเงินข้ามประเทศที่ยุ่งยากให้สะดวกสบาย

✔ ประสบการณ์ทำงานกว่า 27 ปี  พร้อมคัดสรรค์สิ่ง ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

Related post

 1. ที่ดินโตเกียวถูกหรือแพง?

 2. ซื้ออสังหาฯญี่ปุ่นในช่วงCovid-19ดีห…

 3. กู้ซื้อบ้านญี่ปุ่นเพื่ออาศัยใน30พ.ย…

 4. ซื้อคอนโดญี่ปุ่นย่านShinjuku ราคาเท…

 5. 【ซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นกัน】ซื้อแมนชั่นห…

 6. อาคารขายเพื่อการลงทุน

  New! อาคารปล่อยขาย เพื่อการลงทุน

 7. รู้จักกับการลงทุนธุรกิจที่พักชั่วคร…

 8. 【ซื้อบ้านที่ญี่ปุ่นกัน】กู้ซื้อบ้านท…